Základní údaje Kongregace

Znak Kongregace

Znak a jeho symbolika...

Číst dále

Provinční domy kongregace

Kongregace je institutem papežského práva. Sídlo  generální představené je v Berlíně (k přesídlení generalátu z Vratislavi do Berlína došlo po druhé světové válce). Generální představenou je M. M. Simone Nocon.

Číst dále

Řeholní oděv

Sestry nosí černý dlouhý hábit s bílým límečkem, modrý závoj a na šatě medailku s obrazem sv. Hedviky na přední straně a s obrazem Panny Marie Neposkvrněné na straně druhé. Při věčných slibech dostávají prsten.

Číst dále

Přijímání nových členek a formace

Do Kongregace mohou být přijaty neprovdané katoličky, pokud přijetí nebrání žádná kanonická překážka. Cestou k objevování povolání je možnost návštěv v komunitě sester. K rozpoznání povolání slouží doba kandidatury a postulátu, který trvá nejméně šest měsíců. Nejnižší věk pro přijetí do noviciátu je 18 let. Noviciát trvá dva roky. Po jeho ukončení se skládají dočasné sliby. Juniorky každoročně časné sliby obnovují po dobu pěti let. Po uplynutí této doby skládají sestry věčné sliby. Panerai Replica Watches

Číst dále

Patroni Kongregace

Svatá Hedvika, svatý Josef, svatý Augustin, svatý František Saleský...

Číst dále

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014