Kongregace

Spiritualita

Spiritualita sester sv. Hedviky je formována na základě charismatu otce zakladatele Služebníka Božího Roberta Spiskeho, Řehole sv. Augustina a Stanov kongregace. Skrze řeholní zasvěcení (tzn. evangelní rady: čistotu, chudobu a poslušnost) sestry odpovídají na Boží volání k životu pro Boha a jeho dílo a věnují se službě těm, kdo to potřebují.

Číst dále

Vznik a rozvoj Kongregace

Kongregace sester sv. Hedviky od Nejčistší Panny a Matky Boží Marie vznikla 14. června 1859 v Polsku ve Wroclawi. Jejím  zakladatelem je wroclavský kanovník Služebník Boží P. Robert Spiske (1821 – 1888).

Číst dále

Vnitřní uspořádání kongregace

Kongregace je institutem papežského práva. Sídlo  generální představené je v Berlíně (k přesídlení generalátu z Vratislavi do Berlína došlo po druhé světové válce). Generální představenou je M. M. Simone Nocon.

Číst dále

Charisma

V souladu s vůlí zakladatele Služebníka Božího Roberta Spiskeho uskutečňují sestry sv. Hedviky své povolání v církvi:

  • modlitbou a svědectvím života zasvěceného Bohu;
  • křesťanskou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže;
  • pomocí církvi v pastorační práci;
  • otevřeností vůči současným potřebám církve a světa;
  • péčí o děti, které jsou vlivem okolního prostředí zaostalé a zanedbané;
  • péčí o jakkoli potřebné.
Číst dále

Řeholní oděv

Sestry nosí černý dlouhý hábit s bílým límečkem, modrý závoj a na šatě medailku s obrazem sv. Hedviky na přední straně a s obrazem Panny Marie Neposkvrněné na straně druhé. Při věčných slibech dostávají prsten.

Číst dále

Přijímání nových členek a formace

Do Kongregace mohou být přijaty neprovdané katoličky, pokud přijetí nebrání žádná kanonická překážka. Cestou k objevování povolání je možnost návštěv v komunitě sester. K rozpoznání povolání slouží doba kandidatury a postulátu, který trvá nejméně šest měsíců. Nejnižší věk pro přijetí do noviciátu je 18 let. Noviciát trvá dva roky. Po jeho ukončení se skládají dočasné sliby. Juniorky každoročně časné sliby obnovují po dobu pěti let. Po uplynutí této doby skládají sestry věčné sliby.

Číst dále

Znak Kongregace

Znak a jeho symbolika...

Číst dále

Zakladatel kongregace

Zakladatel Kongregace sester sv. Hedviky, Služebník Boží P. Robert Spiske, se narodil 29. ledna 1821 v Lešnici u Wroclawi. Těžké poválečné poměry po roce 1800 donutily jeho otce Antonína Spiske opustit svůj domov v Broumově v Čechách a vyučit se ševcovskému řemeslu ve Slezsku. Usadil se v Lešnici, kde se oženil s Teklou Hermann, dcerou ředitele školy. Bůh požehnal jejich manželství darem čtyř dětí. Robert byl jejich třetím dítětem. Ve farním kostele sv. Hedviky v Lešnici přijal svátost křtu, při níž dostal jména Josef Antonín Robert.

replica watches sale

Číst dále

Patroni Kongregace

Svatá Hedvika, svatý Josef, svatý Augustin, svatý František Saleský...

Číst dále

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014