Úvodní stránka

Povzbuzení v náročné době

P. Piotr Filas SDS

Překlad videa:

Pochválen buď Ježíš Kristus!

11. března tohoto roku během konzervátorských prací na sarkofágu svaté Hedviky byly řízením Boží Prozřetelnosti odkryty ostatky kněžny Slezska. Vzhledem ke kontextu života této světice – její služba uprostřed nemocných a potřebných – a to, v jakých událostech světa byly odkryty relikvie naší patronky, dává nám Pán Bůh jistě jasné znamení, aby svatá Hedvika se pro svět stala patronkou boje proti koronaviru. V tomto ohledu si přeji, aby relikvie po dobu trvání epidemie byly uloženy na věži třebnické baziliky, aby každý, kdo zdaleka dohlédne věže naší svatyně, věděl, že je tam naše kněžna a vyprošuje odvrácení epidemie.

Povzbuzuji všechny ke každodenní modlitbě na přímluvu svaté Hedviky o odvrácení koronaviru, která byla složena právě z tohoto důvodu. Text modlitby bude k dispozici v popisu tohoto filmu a na konci tohoto materiálu a na internetové straně třebnické baziliky.

Svatá Hedviko, patronko boje s koronavirem, oroduj za nás.

Chtěl bych vás nyní povzbudit k soukromé modlitbě na přímluvu svaté Hedviky Slezské po dobu trvání epidemie koronaviru.                                                                                                        

Pane Ježíši Kriste, dárce života i smrti, který jsi nám dal za nebeskou patronku svatou Hedviku, k tvé služebnici po generace přicházejí věřící v těžkých chvílích života, aby tě na její přímluvu prosili o potřebné milosti. Také my dnes přicházíme ke kněžně Slezska v době epidemie koronaviru. Na její přímluvu tě prosíme, vstup do našeho života a naší každodennosti a požehnej světu, Evropě, vlasti, našim rodinám i nám samotným. Dej na přímluvu svaté Hedviky, která se skláněla k chudým a nemocným a spěchala jim na pomoc, abychom se v této době utíkali pod plášť naší patronky a zakoušeli tvoji blízkost, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.   (Autor:TrzebnicaSDS)

 Všemohoucí Bože, na přímluvu svaté Hedviky uděl své požehnání světu, Evropě, naší vlasti a Třebnici.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 Svatá Hedviko, patronko v boji proti koronaviru, oroduj za nás.

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014