Česká provincie

Základní údaje

Kontaktní adresa, mapa...

Číst dále

Historie

Z Pruska do Čech, založení a rozvoj České provincie, internace v Mukařově u Prahy, Česká provincie po roce 1989, seznam filiálek České provincie...

Číst dále

Naplňování charizmatu

Řeholní společenství je především duchovní rodinou těch, kdo byli povoláni a zasvětili svůj život Bohu: „Nejprve hledejte Boží království, vše ostatní vám bude přidáno!“ jasně říká Mistr těm, kdo mu naslouchají. Tato výzva v sobě nutně obsahuje také rozměr svědectví a sdílení poznávaného bohatství Boží milosti. Ježíš  Kristus je stejný včera, dnes i  navěky. Je tedy třeba moudře rozvíjet to, co se osvědčilo ve zkouškách časů minulých a objevovat skrze znamení dnešní doby cesty ke Kristu.

Číst dále

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014