Naplňování charismatu

Modlitba a svědectví života zasvěceného Bohu:

Každý den sester je posvěcován Denní modlitbou církve, rozjímáním, četbou Písma sv., adorací, společnou modlitbou růžence a Korunkou k Božímu milosrdenství, osobní modlitbou, a duchovní četbou. Vrcholem dne je mše svatá, které se mohou účastnit jak obyvatelé Domova, tak i veřejnost. První pátky v měsíci, které jsou zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, prožívají sestry podle možností v celodenní tiché adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Jsou si vědomy, že výsada být Pánu stále nablízku nese s sebou zároveň odpovědnost a povinnost pomáhat modlitbou a svědectvím života církvi a světu.

 

Křesťanská výchova dětí a mládeže a pomoc církvi v pastorační práci:

V duchu charismatu sestry vyučují náboženství na místní základní škole a v Domově pro osoby se zdravotním postižením, připravují děti z farnosti na přijetí svátosti křtu a eucharistie, zprostředkovávají svátosti nemocným. Jedna sestra je členkou Národního týmu Pastorace povolání. Dále sestry ve farnosti slouží jako varhanice, sakristiánky a pečují o výzdobu a úklid kostela.

V otevřenosti k současným potřebám církve a světa sestry organizují ročně 3 duchovní obnovy pro veřejnost (adventní, postní a pro manžele), poutě, a také poskytují své prostory pro farní tábory, příměstský tábor, setkávání rodin a pro pořádání duchovních obnov různých skupin.

 

Péče o potřebné:

V duchu charismatu jsou sestry aktivně zapojené v Domově pro osoby se zdravotním postižením, navštěvují farníky v nemocnicích a Domovech pro seniory a ve jménu Ježíše pomáhají lidem, kteří to potřebují.

Apoštolkami milosrdné lásky jsou také sestry, které vykonávají běžné domácí práce v klášteře včetně přípravy a úklidu prostor na duchovní obnovy a pečují o zahradu.

Námahy různých služeb nabízené Bohu za církev a za svět jsou duchovní pokladnicí všech iniciativ naší Kongregace.

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014