P. Robert Spiske

Zakladatel kongregace

Zakladatel Kongregace sester sv. Hedviky, Služebník Boží P. Robert Spiske, se narodil 29. ledna 1821 v Lešnici u Vratislavi. Těžké poválečné poměry po roce 1800 donutily jeho otce Antonína Spiske opustit svůj domov v Broumově v Čechách a vyučit se ševcovskému řemeslu ve Slezsku. Usadil se v Lešnici, kde se oženil s Teklou Hermann, dcerou ředitele školy. Bůh požehnal jejich manželství darem čtyř dětí. Robert byl jejich třetím dítětem. Ve farním kostele sv. Hedviky v Lešnici přijal svátost křtu, při níž dostal jména Josef Antonín Robert.

replica watches sale

Číst dále

Služebník Boží Robert Spiske

P. Robert Spiske (29. 1. 1821, Leśnica – 5. 3. 1888, Vratislav), polský diecézní kněz a zakladatel Kongregace sester sv. Hedviky, po otci českého původu.“  (Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Kéž je pro nás všechny zářný příklad Služebníka
Božího otce Roberta  povzbuzením na cestě za Ježíšem...
"Božský Pastýř přebývající ve svatostánku
bdí  nad vámi dnem i nocí.
Odsouvá od vás hrozící nebezpečí,
podpírá v boji, odměňuje oběti,
napájí vaše duše silou, útěchou,
světlem a láskou…"
(P. Robert Spiske k sestrám sv. Hedviky)

Modlitba za obdržení milosti na přímluvu Služebníka Božího kněze Roberta Spiske

Všemohoucí Bože,
Ty jsi svého služebníka kněze Roberta obdařil milostí
 získávat pro Tebe duše
a v jeho otcovské vnímavosti a láskyplné starostlivosti
o dobro maličkých a opuštěných
jsi nám dal příklad opravdové lásky k bližnímu.
Dej nám, prosíme,
abychom jej uměli následovat v plnění Tvé vůle
a měli v něm mocného přímluvce v nebi.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost…,
o kterou prosíme s nadějí, že je přítomen v zástupu
Tvých svatých.
Amen.
(S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/1334/08 ze dne 18.12.2008)

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014