Archiv

Duchovní obnova pro manžele

V sobotu 11. května ožila naše zahrada dětským smíchem a štěbetáním. Děti tu přijely společně s rodiči, kteří přišli načerpat na duchovní obnově novou sílu do všedních dní při náročných úkolech svého rodičovského poslání. P.Tomáš Strogan dokázal zaujmout své posluchače jak jasně formulovaným projevem inspirovaným Duchem Svatým, tak svým osobitým humorem. Vrcholem duchovní obnovy byla mše svatá, při které manželé obnovili své manželské sliby.

Ze srdce děkujeme otci Tomášovi za jeho ochotnou službu a povzbuzení. Všem přítomným rodinám děkujeme za to, že jsme mohly zažít krásné svědectví lásky, která nehledá sebe, ale která se dává…

Fotky ZDE

Ecce Homo

Na začátek Svatého týdne - na Květnou neděli -  nám schola přátel z Louky zahrála, zazpívala a přiblížila pašije Ecce Homo - Umučení Ježíše Krista. Děkujeme...

Fotky ZDE

 

 

Postní duchovní obnova 2013

Na svátek Stolce sv. Petra 22. února začala postní duchovní obnova a trvala do neděle 24. února. Vedl ji P. Karol Matlok MIC. Díky němu jsme mohli načerpat mnoho sil a milostí od našeho Pána Ježíše Krista.

Číst dále

Vánoce 2012

"Nám, nám narodil se" "My tři králové jdeme k vám" "Den přeslavný jest k nám přišel" I u nás proběhly přípravy a oslavy narození Ježíše Krista, příchodu Třech Králů a počátek Nového roku.

Fotky ZDE

  

Adventní duchovní obnova

"Steskem po Bohu k uzdravení" bylo téma adventní duchovní obnovy, kterou vedl P. Adam Rucki od 7.12. - 9.12. 2012. V sobotu 8. prosince jsme si připomněli a oslavili Neposkvrněné početí Panny Marie.

Fotky ZDE

Číst dále

Mikuláš 2012

Jeden z nejoblíbenějších a nejznámějších světců navštívil i náš Zámek. Ano, byl to svatý Mikuláš. Přišli mu zazpívat nejen naši klienti, ale i farníci ze Štítné nad Vláří spolu s P. Andrzejem Bystrzyckim.

Fotky ZDE

 

 

Číst dále

Duchovní obnova pro biřmovance - 2012

V říjnu 2012 navštívili naše prostory mladí lidé z Valašska s P. Karlem Matlokem MIC, aby zde dovršili svou přípravu na biřmování.

Fotky ZDE

Číst dále

První sliby sestry Kláry

 

Sobota, 28. července 2012, byla pro nás radostným dnem skládání prvních slibů naší sestry Kláry. Kéž jí Bůh dává stálou radost na cestě za Pánem..

Fotky ZDE

 

Číst dále

Juniorát ve Špindlerově mlýně

 

Od 9.7. do 20.7. 2012 jsme měly možnost prožívat krásné společenství mezinárodního juniorátu naší kongregace s duchovně rekreačním programem na Eljonu ve Špindlerově mlýně.

Fotky ZDE

 

Exercicie na Vranově u Brna

 

Na pozvání bratří paulánů jsme se začátkem prázdnin s radostí zapojily do „pracovního“ týmu při exerciciích pro mládež na Vranově u Brna.

Fotky ZDE

 

Modlitební festival

Ve dnech 14. 6. – 17. 6. 2012 probíhal na naší zahradě modlitební festival, který pořádalo sdružení „Česká republika pro Ježíše“. Hlavním hostem festivalu byl bratr Thomas Paul, katolický laický misionář z Indie. Kromě bloku dopoledních a odpoledních přednášek bratra Thomase, ve kterých nás v Boží moudrosti a síle poučoval a vysvětloval nám pravdy víry, byla dominantou dne vždy navečer mše svatá při níž byl hlavním celebrantem a kazatelem některý z pozvaných kněží. Krásná příroda, atmosféra, počasí a vynikající hudební doprovod Kapely pro Ježíše umocňovaly sílu předkládaného Božího slova. Večer byl vždy zakončen společnou adorací. Možnost soukromé adorace byla přes celý den i noc ve stanové kapli.

Přes celý průběh festivalu mohli účastníci prožít dny v blízkosti Pána a zakoušet Jeho moc a lásku… Téměř každý z účastníků si našel chvilku, aby se usebral v tomto čase milostí a zamířil buď do adoračního stanu, nebo do zákoutí na lavičku, kde v tichosti mohl rozjímat. Účastníci také v hojné míře využívali možnost vykonat si svátost smíření u některého ze zpovědníků, kteří s námi společně trávili všechny dny této duchovní obnovy.
Večerní program byl různorodý – svědectví komunity CENACOLO ze Slovenska, křížová cesta v přírodě, koncert chval, svědectví zakladatelky hnutí Modlitby matek, Společenství čistých srdcí…

Vyvrcholením festivalu byla nedělní mše svatá za obrácení České republiky s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Slavné Te Deum ukončilo tyto požehnané dny. Za vše Bohu díky!

Fotky z festivalu ZDE

Bůh povolal naši sestru Assumptu do Nebeského domu

Do domu Nebeského Otce byla dne 5. února 2012 povolána naše milá spolusestra Assumpta.

Fotogalerie z pohřbu ZDE.

 

 

Číst dále

Bůh povolal naši sestru Waltrudis do radosti věčné

 

K setkání tváří v tvář s milovaným Ženichem Ježíšem Kristem byla dne 29. listopadu 2011 povolána naše milá spolusestra Waltrudis.

 Fotogalerie z pohřbu ZDE.

 

 

Číst dále

Prázdninový pobyt scholy z Újezda u Valašských Klobouk v Emauzích

Ve dnech od 27.7. - 31.7. prožívala v Emauzích svůj krátký prázdninový pobyt děvčata ze scholy z Újezda. Svou návštěvou potěšila nejen nás, ale i naše obyvatele ze Zámku, které navštívila. Jejich zpěv obohatil jak bohoslužby v naší kapli, tak i nedělní bohoslužbu v břežanském kostele, za což jim všem patří náš velký dík :)!

Fotogalerie ZDE

Bůh povolal naši sestru Vojtěchu do Nebeského domu

 

 

Do domu Nebeského Otce byla dne 13. července 2011 povolána naše milá spolusestra Vojtěcha.

 

Fotogalerie z pohřbu: ZDE

 

Číst dále

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014