Archiv

Když je láska v nesnázích...

Krásné sobotní odpoledne jsme měli možnost prožít 11. června 2011 v areálu zahrady v Emauzích. Pozvání na přednášku o mezilidských vztazích přijalo nebývalé množství lidí jak místních, tak i ze vzdálenějších míst. Hospodin se také nenechal zahanbit a naše prosby o dobré počasí naplno vyslyšel.

 Fotogalerii z akce naleznete ZDE

Číst dále

Mariánské večeřadlo

 

Pod vedením P. Jaroslava Stříže jsme ve středu 18. května 2011 v naší kapli spolu s břežanskými farníky a obyvateli našeho domu slavili mši svatou, po které následovalo Mariánské večeřadlo.
 

Maria, Kněžna máje, ať přednáší Pánu prosby těch, kteří ji zbožně vzývají. „Děkujem Ti, Matko milostivá…“

  Fotogalerii naleznete ZDE

Duchovní obnova pro manžele

Pěkné společenství rodin se sešlo na naší zahradě v „Emauzích“ v sobotu 14. května 2011, kde probíhala pod vedením P. Jaromíra Smejkala duchovní obnova pro manžele. Během přednášek, které pro manžele byly posilou, se jejich „ratolesti“ navzájem poznávaly a společně si velmi pěkně na zahradě vyhrály. Mše svatá v kapli, které se zúčastnily rodiny i s dětmi, byla opravdovou oslavou Zmrtvýchvstalého Pána. Navečer odcházeli všichni do svých domovů jako dobří přátelé.

Kéž všechny provází v každodenních radostech i lopotách Boží požehnání...

Fotogalerii naleznete ZDE

Postní duchovní obnova

K dobrému „nastartování“ a prožívání postní doby přispěla velkým dílem postní duchovní obnova 12. března 2011 pod vedením otce Andrzeje Bystrzyckého, faráře ve Štítné nad Vláří.
Jeho slova, inspirovaná Duchem Svatým, nás vybízela vyjít spolu s Mojžíšem na Horu, zout před Pánem „vyšlapané opánky“ svých špatných návyků, pohodlnosti následovat Pána i cestou křížovou a k ochotě vyjít ze sebe a být tím, co od nás Bůh očekává – solí země a světlem světa uprostřed nespravedlnosti a násilí.
Společně strávené chvíle při celodenním programu nás všechny posílily ve víře v Boha „Abrahámova, Izákova, Jakubova“ a našeho, který pro naši spásu ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal Ho za nás…

Fotogalerii naleznete ZDE

Bůh povolal naši sestru Dolorosu do radosti věčné.

K setkání tváří v tvář s milovaným Ženichem Ježíšem Kristem byla dne 2. ledna 2011 povolána naše milá spolusestra Dolorosa.

 

 

Číst dále

Mikuláš

Mikulášská besídka 2010Tak jako již po několik let, i letos nás navštívil 7. prosince v naší kapli Mikuláš. Ještě před příchodem Mikuláše a andělů, přivítal pan ředitel Zámku Břežany naše milé hosty a dlouholeté sponzory zdejších klientů, farníky ze Štítné nad Vláří v čele s jejich farářem P. Ondřejem (www.fara-stitna.ic.cz). Také letos nepřijeli hosté s prázdnou! Kromě krásně nazdobených domácích perníčků, ovoce, sladkostí, hraček, aj., předal P. Ondřej panu řediteli od svých farníků opět i nezanedbatelný finanční dar na výlety pro zdejší klienty, které tak rádi podnikají.

Číst dále

Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnovaOd pátku 26. listopadu do nedělního poledne první adventní neděle jsme mohli prožít požehnaný čas Adventní duchovní obnovy na téma: „Vnitřní uzdravení“.

 

 

Číst dále

Oslava 60. výročí kněžství Mons. Josefa Fialy

Oslava 60. výročí kněžství Mons. Josefa FialyK radosti nás všech jsme mohli 17. dubna 2010 oslavit v klášterní kapli vzácné kněžské jubileum našeho otce Mons. Josefa Fialy. Na děkovnou mši svatou se, vedle kněží, sjelo i nemálo hostů. Byli to bývalí farníci z běhařovické farnosti se svým nynějším farářem P. Jaromírem Gargošem, rodáci z Valchova v čele s panem starostou, příbuzní otce Josefa, přátelé z farností, kde působil ještě v době svého „kaplanování“, a nechyběli tu také břežanští farníci s panem starostou a v neposlední řadě obyvatelé zdejšího zámku. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté byl Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář biskupství brněnského.

Číst dále

75. jubileum řeholního života sestry Vojtěchy a sestry Waltrudis

Sestry Waltrudis a VojtěchaS velkou vděčností Bohu jsme v sobotu 13. března 2010 oslavily významné jubileum – 75 let řeholního života našich dvou spolusester – sestry Vojtěchy (96) a sestry Waltrudis (94). Když v roce 1935 vstupovaly do Kongregace, netušily, jak těžké přijdou časy – 2. světová válka, nacistická okupace a čtyřicetiletá komunistická diktatura. Přesto s Boží pomocí věrně vytrvaly ve svém povolání a prožitá léta naplnily obětavou službou Bohu a lidem.

Číst dále

Společné slavení 98. narozenin sestry Dolorosy

Sestra DolorosaNaše česká provincie nese tu výsadu, že má nejstarší sestru celé Kongregace – sestru Dolorosu. Její 98. narozeniny jsme s radostí oslavily 1. března 2010.

Fotogalerii z oslavy naleznete ZDE.

Číst dále

Postní duchovní obnova na téma „Zamyšlení nad Desaterem“

V sobotu 20. února 2010 jsme mohli prožít obohacující setkání, které vedl P. Andrzej Bystrzycki, farář ve Štítné nad Vláří.

Číst dále

Naše nová postulantka

V předvečer svátku svaté Hedviky, hlavní patronky Kongregace, se naše Česká provincie mohla radovat ze vstupu kandidátky Magdalenky do postulátu.
Ze srdce jí vyprošujeme Boží pokoj, radost a vytrvalost na cestě za Pánem.

Číst dále

Setkání se Svatým otcem

V neděli 27. září v pět hodin ráno vyjela s břežanskými farníky část naší komunity do Brna na slavení mše  svaté se Svatým otcem. Spolu s námi jelo i pět obyvatel z Domova a naše řady posílilo i  sedm sester z wroclawské provincie. Společné putování s davy věřících za  ranního svítání na letiště, bohoslužba v Tuřanech a celý průběh dne byly pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.

Číst dále

Skládání prvních slibů sestry Marie Damiány

Skládání prvních slibů sestry Marie DamiányDne 29. srpna složila své první sliby naše spolusestra sestra Marie Damiána, což jsme vnímaly jako velký Boží dar pro naši Kongregaci a zvlášť pro naši Českou provincii.

 

Číst dále

Návštěva poutníků z Nezamyslic

Letošní slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavila naše komunita spolu s nezamyslickými farníky (kteří pořádali poutní zájezd na znojemsko), s břežanskými farníky a obyvateli zámku slavnou koncelebrovanou mši svatou v 10 hodin v klášterní kapli.

Číst dále

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014