Když je láska v nesnázích...

Pozvaný host, známý spisovatel, jáhen a psychiatr MUDr. Jaroslav Max Kašparů velmi zaujal všechny posluchače svou přednáškou, při které rozebíral problém komplexu méněcennosti a vícecennosti. Pak se přednáška soustředila na vzájemné vztahy mezi partnery, kde pomocí symbolických předmětů názorně  vysvětloval možnosti záměny cílů a prostředků ve vztazích.

Hudební doprovod celé akce zajišťovala skupina Kytaráci. Svým profesionálním a zároveň spontánním vystoupením velmi přispívala k radostné atmosféře, která se nesla celým odpolednem.
 
O přestávce vystoupila také místní hudební skupina Šabalaba, která roztančila značnou část publika.
Po přestávce a občerstvení, o které se dobře postaral Hotel Althánský palác Znojmo, odpovídal Max Kašparů na dotazy posluchačů.
 
Odpoledne vyvrcholilo slavnou mší svatou s hlavním celebrantem Mons. Jindřichem Bartošem, děkanem znojemským.
 
Celá akce proběhla v radostném duchu, a proto bychom tímto rády ze srdce poděkovaly všem, kteří se o dobrý průběh přičinili a také těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách.
 
Kéž nám všem Bůh žehná a vstoupí do všech našich vztahů…
 
 
 
 
Informace:
Kdo má zájem o DVD z akce, může si je objednat na: TONSTUDIO

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014