Mikuláš

Mikulášská besídka 2010Tak jako již po několik let, i letos nás navštívil 7. prosince v naší kapli Mikuláš. Ještě před příchodem Mikuláše a andělů, přivítal pan ředitel Zámku Břežany naše milé hosty a dlouholeté věrné sponzory zdejších klientů, farníky ze Štítné nad Vláří v čele s jejich farářem P. Ondřejem (www.fara-stitna.ic.cz).

Také letos nepřijeli hosté s prázdnou! Kromě krásně nazdobených domácích perníčků, ovoce, sladkostí, hraček, aj., předal P. Ondřej panu řediteli od svých farníků opět i nezanedbatelný finanční dar na výlety pro zdejší klienty, které tak rádi podnikají.

Mikuláš, dlouholetý přítel nás všech, Petr, svou úlohu splnil jako vždy na výbornou. Výchovně a s humorem vedl celé dění, každý z klientů si přede všemi zúčastněnými mohl vyzkoušet svou odvahu: veřejně přednést básničku, zahrát na nějaký hudební nástroj, zatančit, či zazpívat písničku a strhnout tak ke zpěvu všechny přítomné. Vyzval také hosty ze Štítné, ale nezaskočilo je to! Krásně nám zahráli a zazpívali. Pak, po společné modlitbě „Otče náš“ a rozdání tradičních mikulášských perníků a křížků na čelo, se hosté spolu s anděly a Mikulášem vydali ještě na obchůzku po všech odděleních, kde jsme mohli vnímat, že kromě dárků tu každý rozdával hlavně kus svého srdce. Za to všem upřímně děkujeme!

Fotogalerii naleznete ZDE.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014