Skládání prvních slibů sestry Marie Damiány

Skládání prvních slibů sestry Marie DamiányDne 29. srpna složila své první sliby naše spolusestra sestra Marie Damiána, což jsme vnímaly jako velký Boží dar pro naši Kongregaci a zvlášť pro naši Českou provincii.

Skládání prvních slibů sestry Marie DamiányHlavním celebrantem slavnostní mše svaté s obřadem skládání prvních slibů byl k naší velké radosti ThLic. P. Pavel Havlát z Vranova u Brna. Jeho slova byla velkým povzbuzením nejen pro nás, ale také pro nemalý počet přítomných hostů a známých. Mezi přítomnými devíti kněžími jsme mohly také přivítat vzácného hosta P. Romana Musila, misionáře z Haiti, který v našem domě před třinácti lety velmi požehnaně působil ve službě u dětí (a nejen u dětí) při své šestitýdenní noviciátní praxi.

Skládání prvních slibů sestry Marie DamiánySlavnosti byla přítomna také generální představená Matka Vincintia, generální vikářka Matka Michaela a provinční představená z Wroclawi Matka Františka spolu se sestrami wroclawské provincie. Svým krásným hudebním doprovodem a zpěvy bohoslužbu obohatili sourozenci a  příbuzní sestry Damiány. Celý den slavnosti, která pokračovala na naší zahradě v „Emauzích“,Swiss Replica Watches se nesl ve velmi radostném duchu.

Kéž radost a požehnání ze slavnosti naplňuje srdce sestry Damiány i naše srdce Boží mocí ke každodennímu „Ano“ Boží vůli. Ať dovedeme být těmi, kdo dají Bohu neomezenou vládu nad svým životem pro spásu duší. Ať do našich srdcí a činů pronikne hloubka slov, které v promluvě uvedl otec Pavel: „Sestro Damiáno, buď bláznem lásky. A to je něco co Tě udělá skutečně krásnou, toto bláznovství, které se rozdává.“…

Fotogalerii ze skládání prvních slibů sestry Marie Damiány najdete zde.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014