Základní údaje kongregace

Kongregace je institutem papežského práva. Sídlo generální představené je v Berlíně (k přesídlení generalátu z Vratislavi do Berlína došlo po druhé světové válce). Generální představenou je M. M. Simone Nocon.

V současnosti Kongregace sester sv. Hedviky působí v šesti provinciích různých zemí Evropy: v Polsku, Německu, Dánsku, České republice, Rakousku a v Bělorusku.

 

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014