Přijímání nových členek a formace

Do Kongregace mohou být přijaty neprovdané katoličky, pokud přijetí nebrání žádná kanonická překážka. Cestou k objevování povolání je možnost návštěv v komunitě sester. K rozpoznání povolání slouží doba kandidatury a postulátu, který trvá nejméně šest měsíců. Nejnižší věk pro přijetí do noviciátu je 18 let. Noviciát trvá dva roky. Po jeho ukončení se skládají dočasné sliby. Juniorky každoročně časné sliby obnovují po dobu pěti let. Po uplynutí této doby skládají sestry věčné sliby.

Přijetí do noviciátu Věčné sliby Věčné sliby

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014