Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

„Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.“ (J 20,8-9)

„Jeho láska mu dovolila dokončit dílo jeho nekonečné lásky. Nechce za nás zemřít jen jednou – to by jeho lásku ohraničovalo. On nepřestává umírat ve všech koutech světa, aby tím způsobem mohli být všichni lidé až do konce světa přítomní jeho smrti. Láska dává život za milovaného, láska Boží je větší – umírá stále.“

P. Robert Spiske, r. 1870

Přítel umírá za přítele. Otec nebo matka umírají za své děti. On šel ještě dál. Umírá na oltářích v našich kostelích každý den. A každý den vstává z mrtvých. A tak až do konce světa. Denně jsem, nebo mohu být, svědkem největšího zázraku v dějinách lidstva. Zdá se, že to nikdo nedokáže pochopit. A tak zůstává víra, naděje a láska.

Pane, proč sis nás tolik zamiloval?

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014