Velký pátek

„A na jiném místě v Písmu se říká: Budou hledět na toho, kterého probodli.“ (J 19,37)

„Adamův hřích přinesl smrt všem jeho potomkům a Ježíš svou smrtí lidstvu vrátil život. Bůh na sebe vzal hříchy člověka. Pán zemřel za své poddané. Nesmrtelný zemřel za smrtelné, spravedlivý za hříšníky, Pastýř za ovečky, Stvořitel za stvoření.“

P. Robert Spiske, r. 1871

Je nám těžké pochopit, že Stvořitel umírá za stvoření. Pán celého světa umírá za bídný prach, kterým je člověk. Kým tedy jsem? Bojíme se takové otázky. Že bych byl až tak cenný v jeho očích? V jeho nekonečných plánech? Pokud ano, a jako křesťané v to věříme, pak je náš život vážná věc.

Pane, musím konečně pochopit, že bez Velkého pátku není velikonočního rána.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014