Středa Svatého týdne

„Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ (Mt 26,20-21)

„V tu noc, kdy byl zrazen, nám chce říct, že to činí pro nás, s ohledem na skutečnost, jakoby se všechny hříchy, hanebnosti a nevraživost lidí zkumulovaly v Jidášově zradě.“

P. Robert Spiske, r. 1870

To bylo pro učedníky znamením, že je Ježíš Bohem, že věděl, kdo jej zradí. A přesto se setkal se všemi. Jeho láska byla až do krajnosti. A služba taky. Můžeme si domýšlet různé důvody Jidášovy zrady. Jedno je ale jisté. Láska zvítězila a dále vítězí.

Pane, jak těžké je žít bez lásky.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014