Úterý Svatého týdne

„Petr mu řekl: Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe položím! Ježíš mu odpověděl: Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ (J 13,37-38)

„Lidská síla, lidská moudrost, lidská láska nezná řešení, nezná východisko, ale pravda Boží lásky našla řešení, všemohoucnost jeho lásky je pomohla zrealizovat a láska je uskutečnila.“

P. Robert Spiske, r. 1870

Pokud spoléháme jen na svou vlastní moudrost, inteligenci a vychytralost a neotevřeme se zcela Boží lásce, dopadneme jako Petr, když se ohříval u ohně: „Neznám toho člověka!“ Možná nám nezakokrhá kohout, ale aby nebylo pozdě, protože potom to bude bolet.

Pane, ať kvůli mně nemusí kokrhat kohout.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014