Pondělí Svatého týdne

„Velekněží tedy rozhodli, že zabijí Lazara, protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.“ (J 12,10)

„Smrt není koncem našeho bytí, ale teprve jeho pravým počátkem, vstupem do věčného, lepšího života. Tehdy pominou všechny útrapy našeho náročného života, nebudou v něm nepřátelé, slzy, hříchy, nebude nebezpečí, že ztratíme svou duši. Tak jako nemocný chce usnout, tak i my musíme brát smrt jako něco vítaného, jako osvobození od utrpení duše a těla.“

P. Robert Spiske, r. 1875

 

Smrt je počátek. Čas před ní je dobou přípravy, očekávání a různých rozhodnutí, z nichž některá způsobují bolest, jiná radost. Je to také čas okoušení toho, co přijde. Jestli opravdu zakusíme přátelství s Ježíšem, pak nás nevystraší zprávy podobné těm, které se šířily o Lazarovi.


Pane, chtěl bych se naučit být svobodným, abys mohl vládnout nade mnou ty sám.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014