Sobota po 5. neděli postní

„Velekněží a farizeové vydali nařízení, že kdo se doví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli zmocnit.“ (J 11,57)

„Když zlý duch vyčerpá všechny prostředky k tomu, aby nižší zvítězilo nad vyšším, sáhne po poslední, nejnebezpečnější zbrani. Zlý nepřítel lidské slabosti, říká svatý Augustin, chystá dvě nebezpečné léčky: pokušení a strach. Tyto léčky zaměřuje k pozemským slibům a pozemským nadějím, kterými láká člověka. Jak jsou plané a prázdné, uvidí ti nešťastníci teprve tehdy, až dojde k pádu, ke hříchu.“

P. Robert Spiske, r. 1866

Udávání je stále více. Mnozí bojují už nejen proti církvi, ale i proti Bohu. A nejjednodušší cestou je obviňování těch, kteří Boha reprezentují. Známe to už z historie. Dobře, že neodplácíme způsobem „oko za oko, zub za zub“. Pravda, kterou reprezentujeme, se obhájí sama.

Pane, potřebuji trpělivost, nejen ve vlastním společenství, ale i mimo ně.

Z knihy: Dulik, M.: W drodze ku Wielkiej Nocy ze Sługą Bożym ks. Robertem Spiske, přel. S. Františka.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014