Jubileum 150 let založení Kongregace

Kongregace sester svaté Hedviky letos slaví 150 let svého trvání. V roce 1859 byla zrníčkem zasetým ve slezské části Polska, ze kterého v průběhu desetiletí vyrostl mohutný strom, jehož větvoví sahá do Německa, Polska, Dánska, České republiky, Rakouska a Běloruska.

Mše svatáNaše česká provincie s radostí oslavila jubileum děkovnou mší svatou s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrle za přítomnosti generální představené Matky Vincentie Weide, generální vikářky Matky Michaely Andörfer a sester z jiných provincií a kongregací v sobotu 30. května 2009 v 10:00 hod v klášterní kapli v Břežanech u Znojma. Spoluúčast hojného počtu kněží a Božího lidu umocnila prožívání této slavnosti.

Po bohoslužbě pak společenství pokračovalo při malém pohoštění v Emauzích na zahradě sester. Tak jako při bohoslužbě v kapli svlažovalo Boží slovo naše srdce, tak venku vydatný déšť svlažoval vyprahlou zem. Nic však neubral na radostné atmosféře, která se nesla celým průběhem slavnosti. V odpoledních hodinách sluníčko prozářilo celý kraj...

Ze srdce děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání všem, kteří přišli spoluslavit naše jubileum, všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách této slavnosti a také všem, kteří na nás pamatovali ve svých modlitbách.

Mše svatáPohoštění v EmauzíchPohoštění v Emauzích

Za vše upřímné a radostné
Deo Gratias!

Přesně ve výroční den založení Kongregace 14. června 2009 proběhne hlavní oslava tohoto jubilea v katedrále ve Wroclawi při slavné bohoslužbě, kterou bude celebrovat wroclawský metropolita, arcibiskup Marian Gołębiewski. V následujících dnech budou bohoslužby na dalších pro Kongregaci významných místech, a to 15. června u hrobu svaté Hedviky v Trzebnici, které bude předsedat kardinál Joachim Meisner, pocházející ze stejné farnosti jako zakladatel Kongregace a 16. června v místě požehnaného působení P. Roberta Spiske v kostele Nejsvětější Panny Marie na Piasku ve Wroclawi, jíž bude celebrovat kardinál Henryk Gulbinowicz emeritní arcibiskup wroclavský, který v roce 1993 zahájil beatifikační proces P. Roberta Spiske na diecézním stupni. V ostatní provinciích Kongregace budou oslavy probíhat v různých termínech.

Fotogalerii z oslav najdete zde.

Blancpain Replica

Breitling Replica Watches

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014