Jubileum

Kongregace sester svaté Hedviky letos oslaví 150 let svého trvání. Přesně ve výroční den založení Kongregace 14. června 2009 proběhne hlavní oslava tohoto jubilea v katedrále ve Wroclawi při slavné bohoslužbě, kterou bude celebrovat wroclawský metropolita, arcibiskup Marian Gołębiewski. V následujících dnech budou bohoslužby na dalších pro Kongregaci významných místech, a to 15. června u hrobu svaté Hedviky v Trzebnici, které bude předsedat kardinál Joachym Meisner, pocházející ze stejné farnosti jako zakladatel Kongregace a 16. června v místě požehnaného působení P. Roberta Spiske v kostele Nejsvětější Panny Marie na Piasku ve Wroclawi, jíž bude celebrovat kardinál Henryk Gulbinowicz. emeritní arcibiskup wroclavský, který v roce 1993 zahájil beatifikační proces P. Roberta Spiske na diecézním stupni.

V ostatní provinciích Kongregace budou oslavy probíhat za přítomnosti generální představené Matky Vincentie Weide a generální vikářky Matky Michaely Andörfer v různých termínech.

Česká provincie oslaví jubileum děkovnou mší svatou s otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrle v sobotu 30. května 2009 v 10:00 hod v klášterní kapli v Břežanech u Znojma.

Bell & Ross Replica Watches

Breitling Replica Watches

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014