Charisma a spiritualita

Na společné cestě k Bohu je podle vůle zakladatele zaměřením Kongregace křesťanská výchova a vzdělávání dětí a mládeže podle zásad a nauky Církve. Zvláště se ujímá dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, postižením, pečuje o nemocné a staré lidi, pomáhá Církvi v jejích potřebách a slouží jakkoli potřebným.

Duchovní život Kongregace sester sv. Hedviky je  formován spiritualitou řehole svatého Augustina a vlastními Konstitucemi. Po vzoru sv. Hedviky mají sestry milosrdnou láskou, vycházející z důvěrného spojení s Bohem, zpřítomňovat Boží lásku lidem.

Mariánská úcta patří z vůle zakladatele k podstatným prvkům zbožnosti sester sv. Hedviky. Ke cti Panny Marie nosí sestry modrý závoj.

Hlavní patronkou Kongregace je svatá Hedvika Slezská. Kromě toho se Kongregace zvláštním způsobem zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jako svoji ochránkyni uctívá Nejsvětější, bez poskvrny počatou Pannu a Matku Boží Marii, jejího snoubence svatého Josefa, svatého Augustina a svatého Františka Saleského.

Zpět

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2014